Сандали 01 A.V

Верх: Кожа

Подкладка: Кожа

Подошва: ТЭП

ТЭП: 22-25; 26-36

Сандали 01

Верх: Кожа

Подкладка: Кожа

Подошва: ТЭП

ТЭП: 22-25; 26-36

Сандали 001

Верх: Кожа

Подкладка: Кожа

Подошва: ТЭП

ТЭП: 22-25; 26-36

Сандали 006

Верх: Кожа

Подкладка: Кожа

Подошва: ТЭП

ТЭП: 22-25; 26-36

Сандали 023

Верх: Кожа

Подкладка: Кожа

Подошва: ТЭП

ТЭП: 21-25; 26-30